Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…rjäng 2020-07-11

Utdelning 7 rätt  18607 kr
     6 rätt   116 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  13 miljoner kr

RättRad  3 Stron 6 Lipst 11 Vagab 6 â–’sr 2 Pine  4 Zap d 3 Milli 
Strukna  4    5    6    3                  
Streckproc 44%   21%   7%    52%   4%    48%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
258 PAJ 2.28 5R             3*0 -120=  -120  -5244 3.50
309 UHR 2.57 5R             6*0 -360=  -360  -41447 3.69
310 DL  4.14 4R               -120=  -120  +4074 4.05
331 DN  3.57 3R               -90=   -90   -626 3.64
332 EXP 4.85 4R               -112=  -112  -11659 3.95
333 AB  3.85 5R             1*0 -150=  -150  -23079 3.93

Tidningars stora system
258 PAJ 2.28 5R             3*0 -840=  -840  +1916 3.50
309 UHR 2.57 5R             6*0-1440=  -1440 -148321 3.69
310 DL  4.14 4R               -648=  -648  +58196 4.05
318 LaLi 4.14 5R             3*0 -504=  -504 -111645 4.12
331 DN  3.57 5R             5*0 -900=  -900 -169755 3.64
332 EXP 4.85 5R             6*0-1008=  -1008 -223429 3.95
333 AB  3.85 6R       1*116+  21*0-1575=  -1459 -319446 3.93
334 TIL 2.00 7R  18607+  20*116+  158*0-1440= +19487 -350595 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se