Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2020-07-04

Utdelning 7 rätt  36500 kr
     6 rätt   120 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  2 Unoic 6 Newpo 4 Gusta 2 Bring 6 Hossi 1 Gener 4 Ivory 
Strukna  5         5                  10    
Streckproc 67%   23%   34%   7%    32%   2%    35%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
257 PAJ 2.85 5R             4*0 -120=  -120  -5124 3.50
308 UHR 2.42 6R       1*120+  16*0 -280=  -160  -41087 3.69
309 DL  2.71 5R             1*0 -128=  -128  +4194 4.05
330 DN  3.28 5R             2*0 -120=  -120   -536 3.64
331 EXP 4.00 5R             6*0 -108=  -108  -11547 3.94
332 AB  2.57 4R               -63=   -63  -22929 3.93

Tidningars stora system
257 PAJ 2.85 5R             4*0 -720=  -720  +2756 3.50
308 UHR 2.42 6R       4*120+  64*0-1120=  -640 -146881 3.69
309 DL  2.71 5R             1*0 -600=  -600  +58844 4.05
317 LaLi 4.57 2R               -450=  -450 -111141 4.12
330 DN  3.28 5R             3*0 -900=  -900 -168855 3.64
331 EXP 4.00 5R             6*0 -810=  -810 -222421 3.94
332 AB  2.57 7R  36500+  23*120+  198*0-1875= +37385 -317987 3.93
333 TIL 4.00 5R             6*0-1344=  -1344 -370082 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se