Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           



Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2020-06-27

Utdelning 7 rätt  11520 kr
     6 rätt    85 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  1 Ribau 3 Borde 5 Barbr 7 Odd H 8 Vaduz 2 Globa 2 From 
Strukna                         7         
Streckproc 11%   7%    21%   51%   52%   31%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
256 PAJ 2.42 4R               -90=   -90  -5004 3.50
307 UHR 3.85 4R               -300=  -300  -40927 3.70
308 DL  4.71 3R               -144=  -144  +4322 4.05
329 DN  3.42 5R             6*0 -150=  -150   -416 3.64
330 EXP 2.71 4R               -80=   -80  -11439 3.94
331 AB  2.14 6R        1*85+  11*0 -144=   -59  -22866 3.94

Tidningars stora system
256 PAJ 2.42 6R        1*85+  20*0 -864=  -779  +3476 3.50
307 UHR 3.85 5R             5*0-1500=  -1500 -146241 3.70
308 DL  4.71 4R               -648=  -648  +59444 4.05
316 LaLi 3.71 5R             4*0 -480=  -480 -110691 4.12
329 DN  3.42 5R             6*0 -900=  -900 -167955 3.64
330 EXP 2.71 5R             6*0 -960=  -960 -221611 3.94
331 AB  2.14 6R        1*85+  26*0-1920=  -1835 -355372 3.94
332 TIL 3.57 5R             1*0-1400=  -1400 -368738 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se