Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång 2020-06-21

Utdelning 7 rätt  11929 kr
     6 rätt    74 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 108 miljoner kr

RättRad  1 Ingo 5 O.M.F 4 Doubl 3 Lucky 12 Tae K 9 Zap d 5 Quick 
Strukna                    8    2    12    
Streckproc 29%   21%   77%   22%   22%   23%   5%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
255 PAJ 2.71 5R             1*0 -108=  -108  -4914 3.51
306 UHR 3.28 4R               -480=  -480  -40627 3.70
307 DL  4.28 4R               -128=  -128  +4466 4.05
328 DN  4.00 4R               -72=   -72   -266 3.64
329 EXP 4.85 2R               -90=   -90  -11359 3.95
330 AB  2.14 4R               -48=   -48  -22807 3.94

Tidningars stora system
255 PAJ 2.71 6R        1*74+  19*0 -864=  -790  +4255 3.51
306 UHR 3.28 5R             5*0-1920=  -1920 -144741 3.70
307 DL  4.28 4R               -648=  -648  +60092 4.05
315 LaLi 3.71 5R             4*0 -480=  -480 -110211 4.12
328 DN  4.00 5R             3*0-1056=  -1056 -167055 3.64
329 EXP 4.85 3R              -1080=  -1080 -220651 3.95
330 AB  2.14 6R        1*74+  24*0-1944=  -1870 -353537 3.94
331 TIL 2.85 6R        1*74+  22*0-1470=  -1396 -367338 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se