Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Boden 2020-06-13

Utdelning 7 rätt   571 kr
     6 rätt    15 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 100 miljoner kr

RättRad  10 Vaduz 13 Karam 6 Jagge 6 Rubus 1 Deep  2 Giant 2 Anton 
Strukna       3    8         3             
Streckproc 44%   25%   30%   13%   36%   63%   23%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
254 PAJ 3.00 5R             1*0 -120=  -120  -4806 3.51
305 UHR 2.57 6R        1*15+  17*0 -350=  -335  -40147 3.70
306 DL  2.42 6R        1*15+  12*0 -128=  -113  +4594 4.05
327 DN  1.71 7R   571+   10*15+   0*0 -80=  +641   -194 3.64
328 EXP 3.28 5R            10*0 -100=  -100  -11269 3.95
329 AB  2.57 4R                -8=   -8  -22759 3.95

Tidningars stora system
254 PAJ 3.00 5R             1*0 -720=  -720  +5045 3.51
305 UHR 2.57 7R   571+   21*15+  174*0-1750=  -864 -142821 3.70
306 DL  2.42 6R        1*15+  20*0 -648=  -633  +60740 4.05
314 LaLi 3.28 4R               -450=  -450 -109731 4.12
327 DN  1.71 7R   571+   15*15+  89*0 -480=  +316 -165999 3.64
328 EXP 3.28 5R            24*0-1008=  -1008 -219571 3.95
329 AB  2.57 5R             6*0-1008=  -1008 -351667 3.95
330 TIL 3.71 6R        1*15+  20*0-1400=  -1385 -365942 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se