Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2020-05-30

Utdelning 7 rätt   5495 kr
     6 rätt    70 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  13 miljoner kr

RättRad  4 Doubl 8 Don F 5 Man a 8 Sharp 10 Valia 1 Seism 15 Moni 
Strukna  2             12        10        
Streckproc 70%   57%   7%    12%   5%    35%   36%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
252 PAJ 3.14 5R             5*0 -120=  -120  -4578 3.52
303 UHR 3.00 6R        1*70+  16*0 -270=  -200  -39532 3.70
304 DL  3.00 6R        3*70+  27*0 -144=   +66  +4829 4.06
325 DN  4.57 4R               -48=   -48   -755 3.65
326 EXP 3.00 5R             9*0 -90=   -90  -11089 3.95
327 AB  3.71 2R                -1=   -1  -22643 3.95

Tidningars stora system
252 PAJ 3.14 5R             5*0 -720=  -720  +6332 3.52
303 UHR 3.00 7R  5495+   20*70+  157*0-1350=  +5545 -140557 3.70
304 DL  3.00 6R        6*70+  78*0 -630=  -210  +62003 4.06
312 LaLi 3.14 5R            12*0 -600=  -600 -108801 4.12
325 DN  4.57 4R               -480=  -480 -165115 3.65
326 EXP 3.00 5R            36*0 -900=  -900 -217603 3.95
327 AB  3.71 5R             1*0-1225=  -1225 -348499 3.95
328 TIL 3.28 6R        5*70+  85*0-1440=  -1090 -363157 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se