Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2020-05-23

Utdelning 7 rätt  332378 kr
     6 rätt   268 kr
     5 rätt    26 kr
Omsättning  13 miljoner kr

RättRad  7 Viken 12 Argbi 4 Merri 10 Gott 10 Headi 4 Racin 5 Expen 
Strukna       6    7                  3    
Streckproc 52%   18%   20%   14%   1%    18%   46%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
251 PAJ 3.28 5R            2*26 -105=   -53  -4458 3.52
302 UHR 4.71 3R               -225=  -225  -39332 3.71
303 DL  5.57 1R               -48=   -48  +4763 4.06
324 DN  3.00 4R               -96=   -96   -707 3.64
325 EXP 3.71 3R               -96=   -96  -10999 3.95
326 AB  3.42 3R               -144=  -144  -22642 3.95

Tidningars stora system
251 PAJ 3.28 6R       2*268+  34*26 -630=  +790  +7052 3.52
302 UHR 4.71 4R              -1125=  -1125 -146102 3.71
303 DL  5.57 3R               -200=  -200  +62213 4.06
311 LaLi 4.42 4R               -480=  -480 -108201 4.12
324 DN  3.00 4R               -768=  -768 -164635 3.64
325 EXP 3.71 5R            8*26 -900=  -692 -216703 3.95
326 AB  3.42 5R            4*26-2940=  -2836 -347274 3.95
327 TIL 4.00 6R       1*268+  21*26-1440=  -626 -362067 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se