Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2020-05-16

Utdelning 7 rätt   3058 kr
     6 rätt    47 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  11 Cobby 3 Maze 12 Ecuri 10 Karam 4 Mr Ma 5 Mindy 1 Zap d 
Strukna       5         2             12    
Streckproc 7%    10%   44%   57%   41%   32%   18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
250 PAJ 2.28 6R        2*47+  20*0 -96=   -2  -4405 3.52
301 UHR 2.71 5R             5*0 -270=  -270  -39107 3.70
302 DL  2.71 5R             4*0 -128=  -128  +4811 4.06
323 DN  4.14 3R               -81=   -81   -611 3.65
324 EXP 2.42 5R             1*0 -100=  -100  -10903 3.95
325 AB  2.42 5R             1*0 -12=   -12  -22498 3.96

Tidningars stora system
250 PAJ 2.28 6R        6*47+  78*0 -720=  -438  +6262 3.52
301 UHR 2.71 5R             5*0-1350=  -1350 -144977 3.70
302 DL  2.71 6R        1*47+  20*0 -630=  -583  +62413 4.06
310 LaLi 3.71 5R             3*0 -432=  -432 -107721 4.12
323 DN  4.14 3R               -648=  -648 -163867 3.65
324 EXP 2.42 5R             1*0 -960=  -960 -216011 3.95
325 AB  2.42 6R        1*47+  19*0-1080=  -1033 -344438 3.96
326 TIL 3.00 6R        6*47+  78*0-1440=  -1158 -361441 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se