Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2020-05-02

Utdelning 7 rätt  16124 kr
     6 rätt    93 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  15 miljoner kr

RättRad  3 T.Rex 3 Very  2 Tae K 12 Tessy 1 Valia 9 Seism 4 Elect 
Strukna  12    12    8    4    7         11    
Streckproc 27%   38%   43%   6%    15%   43%   12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
248 PAJ 5.71 3R               -120=  -120  -4268 3.52
295 DL  3.28 5R             1*0 -144=  -144  +5680 4.07
299 UHR 3.14 5R             1*0 -300=  -300  -38650 3.70
321 DN  4.57 4R               -128=  -128   -410 3.64
322 EXP 4.00 4R               -216=  -216  -10713 3.95
323 AB  3.57 4R               -120=  -120  -22270 3.96

Tidningars stora system
248 PAJ 5.71 3R               -800=  -800  +7450 3.52
295 DL  3.28 5R             1*0 -648=  -648  +66578 4.07
299 UHR 3.14 6R        1*93+  24*0-2700=  -2607 -142689 3.70
308 LaLi 4.00 5R             3*0 -432=  -432 -106809 4.12
321 DN  4.57 5R             2*0 -896=  -896 -162619 3.64
322 EXP 4.00 4R               -504=  -504 -214106 3.95
323 AB  3.57 5R             1*0-2250=  -2250 -341137 3.96
324 TIL 3.71 5R             3*0-1440=  -1440 -358843 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se