Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-04-25

Utdelning 7 rätt   6226 kr
     6 rätt    46 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  15 miljoner kr

RättRad  5 Conra 10 Ivory 15 Moni  9 Indra 9 Wild  5 Viken 4 Elian 
Strukna           7    12    1             
Streckproc 62%   18%   24%   56%   6%    48%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
247 PAJ 2.71 5R             4*0 -120=  -120  -4148 3.51
294 DL  4.00 5R             4*0 -160=  -160  +5824 4.07
298 UHR 3.71 5R             1*0 -180=  -180  -38350 3.70
320 DN  3.42 4R               -72=   -72   -282 3.64
321 EXP 3.14 5R             1*0 -108=  -108  -10497 3.95
322 AB  2.85 5R             8*0 -128=  -128  -22150 3.96

Tidningars stora system
247 PAJ 2.71 6R        6*46+  72*0 -720=  -444  +8250 3.51
294 DL  4.00 5R             6*0 -720=  -720  +67226 4.07
298 UHR 3.71 6R        1*46+  18*0 -900=  -854 -140082 3.70
307 LaLi 3.71 5R             9*0 -540=  -540 -106377 4.12
320 DN  3.42 5R            48*0 -864=  -864 -161723 3.64
321 EXP 3.14 5R             1*0 -864=  -864 -213602 3.95
322 AB  2.85 6R        6*46+  102*0-1728=  -1452 -338887 3.96
323 TIL 4.28 6R        2*46+  44*0-1500=  -1408 -357403 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se