Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång UmÃ¥ker 2020-04-18

Utdelning 7 rätt   3708 kr
     6 rätt    44 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  1 Attra 9 Bette 11 Macel 6 Gardn 3 Next 11 Van G 6 Lome 
Strukna       1    8         5    9    5    
Streckproc 64%   41%   4%    17%   29%   21%   34%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
246 PAJ 3.14 4R               -95=   -94  -4028 3.51
293 DL  3.00 6R        1*44+  11*0 -144=  -100  +5984 4.07
297 UHR 3.14 6R        1*44+  13*0 -126=   -82  -38170 3.70
319 DN  3.28 5R             3*0 -96=   -96   -210 3.64
320 EXP 3.14 4R               -108=  -108  -10389 3.95
321 AB  3.14 5R             4*0 -180=  -180  -22022 3.96

Tidningars stora system
246 PAJ 3.14 6R        1*44+  20*0 -851=  -806  +8694 3.51
293 DL  3.00 6R        1*44+  18*0 -648=  -604  +67946 4.07
297 UHR 3.14 7R  3708+   18*44+  123*0 -756=  +3744 -139228 3.70
306 LaLi 3.00 6R        1*44+  16*0 -420=  -376 -105837 4.12
319 DN  3.28 5R            12*0 -960=  -960 -160859 3.64
320 EXP 3.14 5R            12*0 -864=  -864 -212738 3.95
321 AB  3.14 6R        3*44+  51*0-1440=  -1308 -337435 3.96
322 TIL 4.00 5R             1*0-1323=  -1323 -355995 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se