Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2020-03-21

Utdelning 7 rätt  21798 kr
     6 rätt   164 kr
     5 rätt    21 kr
Omsättning  12 miljoner kr

RättRad  6 Payet 1 Youha 6 Betti 13 Fylki 9 Merri 1 Cooga 14 Lyx H 
Strukna  8    3    1         5    2         
Streckproc 15%   19%   6%    12%   42%   53%   23%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
242 PAJ 2.85 4R               -120=  -120  -6429 3.51
293 DL  3.85 4R               -128=  -128  +5956 4.08
293 UHR 3.28 5R            1*21 -300=  -279  -37721 3.70
315 DN  2.14 5R            1*21 -120=   -99   +234 3.63
316 EXP 3.00 5R            1*21 -108=   -87  -9993 3.95
317 AB  4.42 4R               -140=  -140  -21614 3.96

Tidningars stora system
242 PAJ 2.85 5R            6*21 -840=  -714  +8796 3.51
293 DL  3.85 5R            1*21 -630=  -609  +67941 4.08
293 UHR 3.28 6R       1*164+  24*21-2700=  -2032 -141104 3.70
315 DN  2.14 5R            1*21 -800=  -779 -157115 3.63
316 EXP 3.00 5R            1*21-1008=  -987 -209154 3.95
317 AB  4.42 6R       1*164+  28*21-1960=  -1208 -332827 3.96
318 TIL 4.14 5R            12*21-1440=  -1188 -350772 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se