Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2020-03-14

Utdelning 7 rätt   876 kr
     6 rätt    16 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  92 miljoner kr

RättRad  3 Rexin 10 Maest 8 Disco 5 Globa 5 Four  1 Marti 4 Adde 
Strukna                         11    5    
Streckproc 36%   39%   52%   6%    57%   30%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
241 PAJ 1.28 6R        1*16+  12*0 -108=   -92  -6309 3.51
292 DL  1.57 7R   876+   11*16+   0*0 -144=  +908  +6084 4.08
292 UHR 2.00 6R        1*16+  12*0 -108=   -92  -37442 3.70
314 DN  3.14 5R             3*0 -120=  -120   +333 3.63
315 EXP 2.42 6R        1*16+  11*0 -90=   -74  -9906 3.96
316 AB  1.85 5R             3*0 -54=   -54  -21474 3.96

Tidningars stora system
241 PAJ 1.28 6R        1*16+  18*0 -756=  -740  +9510 3.51
292 DL  1.57 7R   876+   18*16+  121*0 -630=  +534  +68550 4.08
292 UHR 2.00 7R   876+   17*16+  111*0 -648=  +500 -139072 3.70
302 LaLi 3.71 5R            25*0 -500=  -500 -103968 4.12
314 DN  3.14 5R            12*0 -960=  -960 -156336 3.63
315 EXP 2.42 7R   876+   19*16+  135*0 -864=  +316 -208167 3.96
316 AB  1.85 7R   876+   16*16+  98*0 -648=  +484 -331619 3.96
317 TIL 5.00 5R             5*0-1440=  -1440 -349584 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se