Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2020-03-07

Utdelning 7 rätt  719697 kr
     6 rätt   5845 kr
     5 rätt   252 kr
Omsättning  11 miljoner kr

RättRad  8 Man a 6 Shutt 5 Garet 4 Vikin 4 King  1 Perso 4 Star 
Strukna       7    12    8             12    
Streckproc 27%   1%    31%   2%    44%   8%    9%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
240 PAJ 3.85 5R            1*252 -112=  +140  -6217 3.52
291 DL  5.28 3R               -144=  -144  +5176 4.09
291 UHR 6.00 3R               -216=  -216  -37350 3.71
313 DN  4.71 4R               -96=   -96   +453 3.63
314 EXP 6.42 3R               -108=  -108  -9832 3.96
315 AB  5.14 3R               -72=   -72  -21420 3.96

Tidningars stora system
240 PAJ 3.85 5R            1*252 -840=  -588  +10250 3.52
291 DL  5.28 3R               -648=  -648  +68016 4.09
291 UHR 6.00 3R               -864=  -864 -139572 3.71
301 LaLi 6.14 2R               -450=  -450 -103468 4.12
313 DN  4.71 4R               -960=  -960 -155376 3.63
314 EXP 6.42 3R               -882=  -882 -208483 3.96
315 AB  5.14 3R              -1260=  -1260 -332103 3.96
316 TIL 4.14 5R            1*252-1350=  -1098 -348144 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se