Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2020-02-29

Utdelning 7 rätt   5003 kr
     6 rätt    76 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  86 miljoner kr

RättRad  3 Takat 15 Odd H 4 Disco 6 La No 5 Relig 12 Grain 1 Stron 
Strukna  1         12             4    8    
Streckproc 7%    40%   12%   20%   57%   18%   41%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
239 PAJ 3.00 4R               -120=  -120  -6357 3.52
290 DL  3.28 5R             1*0 -144=  -144  +5320 4.08
290 UHR 2.85 6R        1*76+  16*0 -300=  -224  -37134 3.70
312 DN  2.57 5R             3*0 -96=   -96   +549 3.63
313 EXP 2.71 5R             5*0 -100=  -100  -9724 3.95
314 AB  3.28 3R                -6=   -6  -21348 3.96

Tidningars stora system
239 PAJ 3.00 5R             4*0 -840=  -840  +10838 3.52
290 DL  3.28 5R             1*0 -630=  -630  +68664 4.08
290 UHR 2.85 6R        1*76+  20*0-1500=  -1424 -138708 3.70
300 LaLi 3.57 4R               -540=  -540 -103018 4.12
312 DN  2.57 5R            12*0-1152=  -1152 -154416 3.63
313 EXP 2.71 5R             6*0 -960=  -960 -207601 3.95
314 AB  3.28 5R             1*0-2016=  -2016 -330843 3.96
315 TIL 3.28 6R        1*76+  20*0-1500=  -1424 -347046 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se