Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2020-02-01

Utdelning 7 rätt  11442 kr
     6 rätt    72 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  95 miljoner kr

RättRad  6 Burni 1 Super 5 Stron 9 Trâ–’ 14 Zenze 5 Remar 10 Green 
Strukna  1    9             11    10    6    
Streckproc 61%   38%   20%   2%    30%   9%    61%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
235 PAJ 3.00 6R        1*72+  12*0 -108=   -36  -6147 3.52
286 DL  3.42 5R             2*0 -144=  -144  +5825 4.08
286 UHR 3.14 5R             4*0 -180=  -180  -36473 3.70
308 DN  4.14 5R             8*0 -128=  -128  +1017 3.63
309 EXP 3.57 5R             3*0 -81=   -81  -9330 3.96
310 AB  3.28 6R        5*72+  45*0 -135=  +225  -21106 3.95

Tidningars stora system
235 PAJ 3.00 7R  11442+   18*72+  127*0 -900= +11838  +13552 3.52
286 DL  3.42 5R             2*0 -630=  -630  +71199 4.08
286 UHR 3.14 5R             4*0 -720=  -720 -136596 3.70
296 LaLi 3.57 5R             6*0 -540=  -540 -103102 4.12
308 DN  4.14 5R            60*0 -960=  -960 -150852 3.63
309 EXP 3.57 5R            15*0 -945=  -945 -203797 3.96
310 AB  3.28 6R        5*72+  85*0-1260=  -900 -324072 3.95
311 TIL 3.14 6R        4*72+  68*0-1500=  -1212 -341654 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se