Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2020-01-25

Utdelning 7 rätt  771477 kr
     6 rätt   5387 kr
     5 rätt   233 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  9 Flash 12 Im a 10 Disco 2 Imake 4 Indy  2 Ingo 4 Relig 
Strukna  1         3         9         12    
Streckproc 2%    6%    59%   2%    26%   25%   13%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
234 PAJ 4.71 3R               -125=  -125  -6111 3.52
285 DL  4.28 3R               -120=  -120  +5969 4.08
285 UHR 4.42 3R               -108=  -108  -36293 3.70
307 DN  5.42 3R               -120=  -120  +1145 3.62
308 EXP 4.14 4R               -90=   -90  -9249 3.96
309 AB  4.14 4R               -270=  -270  -21331 3.96

Tidningars stora system
234 PAJ 4.71 4R               -750=  -750  +1714 3.52
285 DL  4.28 4R               -563=  -562  +71829 4.08
285 UHR 4.42 3R               -648=  -648 -135876 3.70
295 LaLi 4.71 4R               -360=  -360 -102562 4.12
307 DN  5.42 3R               -600=  -600 -149892 3.62
308 EXP 4.14 4R              -1080=  -1080 -202852 3.96
309 AB  4.14 4R              -1350=  -1350 -323172 3.96
310 TIL 4.57 4R              -1500=  -1500 -340442 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se