Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2020-01-18

Utdelning 7 rätt  397470 kr
     6 rätt  10899 kr
     5 rätt   457 kr
Omsättning  78 miljoner kr

RättRad  11 Sunda 7 Il Du 5 Garet 13 Quiz  1 Niky  4 Devs  4 Frank 
Strukna  7    9         4    2             
Streckproc 6%    48%   11%   1%    25%   4%    12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
233 PAJ 5.42 3R               -108=  -108  -5986 3.52
284 DL  5.42 3R               -144=  -144  +6089 4.08
284 UHR 4.28 4R               -188=  -187  -36185 3.70
306 DN  5.57 2R               -96=   -96  +1265 3.62
307 EXP 5.28 1R               -108=  -108  -9159 3.96
308 AB  5.42 2R               -96=   -96  -21061 3.95

Tidningars stora system
233 PAJ 5.42 3R               -756=  -756  +2464 3.52
284 DL  5.42 3R               -630=  -630  +72391 4.08
284 UHR 4.28 5R            5*457 -750=  +1535 -135228 3.70
294 LaLi 5.00 2R               -432=  -432 -102202 4.12
306 DN  5.57 2R               -960=  -960 -149292 3.62
307 EXP 5.28 2R               -972=  -972 -201772 3.96
308 AB  5.42 3R              -2016=  -2016 -321822 3.95
309 TIL 5.85 3R              -1440=  -1440 -338942 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se