Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2020-01-11

Utdelning 7 rätt  127520 kr
     6 rätt   792 kr
     5 rätt    72 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  6 Hawk  2 Guldt 5 Elian 1 Rocky 12 Insha 6 Abrys 1 Arch 
Strukna                5         15    10    
Streckproc 27%   13%   16%   32%   2%    9%    32%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
232 PAJ 3.28 4R               -96=   -96  -5878 3.51
283 DL  4.85 3R               -144=  -144  +6233 4.08
283 UHR 3.71 4R               -240=  -240  -35997 3.69
305 DN  4.14 2R               -80=   -80  +1361 3.61
306 EXP 5.28 2R               -90=   -90  -9051 3.95
307 AB  3.00 4R                -4=   -4  -20965 3.95

Tidningars stora system
232 PAJ 3.28 4R               -864=  -864  +3220 3.51
283 DL  4.85 3R               -648=  -648  +73021 4.08
283 UHR 3.71 4R              -1440=  -1440 -136763 3.69
293 LaLi 6.28 2R               -480=  -480 -101770 4.12
305 DN  4.14 2R               -480=  -480 -148332 3.61
306 EXP 5.28 2R              -1080=  -1080 -200800 3.95
307 AB  3.00 5R            6*72-1890=  -1458 -319806 3.95
308 TIL 4.57 5R            1*72-1440=  -1368 -337502 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se