Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2019-12-21

Utdelning 7 rätt  43541 kr
     6 rätt   387 kr
     5 rätt    37 kr
Omsättning  76 miljoner kr

RättRad  9 Hobby 10 Aura  6 Baron 7 Vitro 5 Walth 1 Danci 5 â–’na 
Strukna                         6    10    
Streckproc 22%   37%   22%   47%   20%   4%    4%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
280 DL  5.14 3R               -128=  -128  +6649 4.07
281 UHR 2.42 6R       1*387+  15*37 -225=  +717  -35589 3.69
302 DN  5.28 2R               -64=   -64  +1625 3.60
303 EXP 4.28 3R               -96=   -96  -8816 3.94
304 AB  5.00 3R               -216=  -216  -20709 3.95

Tidningars stora system
 54 SS1 5.14 3R               -560=  -560  -19397 3.83
 54 SS2 6.14 2R               -800=  -800  -18512 3.99
 54 SS3 5.57 3R               -700=  -700  -28616 4.09
229 PAJ 3.57 4R               -750=  -750  +5674 3.50
280 DL  5.14 3R               -648=  -648  +74965 4.07
281 UHR 2.42 6R       1*387+  18*37 -900=  +153 -134483 3.69
291 LaLi 6.14 2R               -448=  -448 -100858 4.10
302 DN  5.28 3R              -1440=  -1440 -146544 3.60
303 EXP 4.28 5R            12*37 -864=  -420 -197931 3.94
304 AB  5.00 4R              -1890=  -1890 -314675 3.95
305 TIL 5.00 4R              -1440=  -1440 -333249 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se