Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2019-11-30

Utdelning 7 rätt  376105 kr
     6 rätt   716 kr
     5 rätt    34 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  12 Victo 9 Duskt 5 Milli 9 Verti 8 Surfn 5 Magic 11 Seism 
Strukna           9         2    6    12    
Streckproc 3%    24%   58%   0%    13%   29%   44%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
226 PAJ 3.42 4R               -160=  -160  -5387 3.50
277 DL  4.57 3R               -144=  -144  +7033 4.06
278 UHR 4.42 3R               -135=  -135  -36174 3.70
299 DN  4.00 4R               -72=   -72  +2025 3.59
300 EXP 4.42 3R               -72=   -72  -8580 3.95
301 AB  5.14 4R               -196=  -196  -20311 3.93

Tidningars stora system
 51 SS1 5.28 4R               -600=  -600  -18623 3.81
 51 SS2 4.14 5R            5*34 -825=  -655  -16200 3.92
 51 SS3 4.14 4R               -875=  -875  -26764 4.02
226 PAJ 3.42 5R            4*34 -800=  -664  +6759 3.50
277 DL  4.57 5R            6*34 -648=  -444  +76891 4.06
278 UHR 4.42 4R               -540=  -540 -133786 3.70
288 LaLi 4.00 3R               -500=  -500  -99390 4.09
299 DN  4.00 4R              -1080=  -1080 -143088 3.59
300 EXP 4.42 5R            24*34 -960=  -144 -196092 3.95
301 AB  5.14 5R            56*34-2016=  -112 -309582 3.93
302 TIL 4.57 5R            5*34-1470=  -1300 -330254 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se