Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bjerke 2019-11-16

Utdelning 7 rätt   952 kr
     6 rätt    22 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  91 miljoner kr

RättRad  1 Thund 2 Iggy  1 Gigan 6 Dusty 1 Muscl 4 Zaren 9 Hakon 
Strukna  2                  3         4    
Streckproc 14%   49%   40%   13%   20%   70%   17%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
224 PAJ 3.14 6R        1*22+  14*0 -90=   -68  -5137 3.50
275 DL  1.71 7R   952+   11*22+   0*0 -144=  +1050  +7321 4.06
276 UHR 1.71 6R        3*22+  30*0 -90=   -24  -35926 3.71
297 DN  3.14 5R             8*0 -144=  -144  +1980 3.59
298 EXP 2.14 6R        3*22+  27*0 -90=   -24  -8728 3.95
299 AB  3.57 4R               -30=   -30  -19905 3.93

Tidningars stora system
 49 SS1 3.42 5R             1*0 -700=  -700  -17483 3.76
 49 SS2 2.71 6R        1*22+  21*0 -630=  -608  -14945 3.91
 49 SS3 2.85 5R             1*0 -900=  -900  -24989 4.00
224 PAJ 3.14 6R        1*22+  20*0 -720=  -698  +8143 3.50
275 DL  1.71 7R   952+   18*22+  122*0 -648=  +700  +77965 4.06
276 UHR 1.71 6R        3*22+  45*0 -540=  -474 -134617 3.71
286 LaLi 3.71 5R             6*0 -432=  -432  -98350 4.09
297 DN  3.14 5R            36*0-1080=  -1080 -143412 3.59
298 EXP 2.14 7R   952+   19*22+  141*0-1120=  +250 -195342 3.95
299 AB  3.57 5R             2*0-2160=  -2160 -308144 3.93
300 TIL 2.57 6R        2*22+  42*0-1440=  -1396 -327514 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se