Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2019-11-09

Utdelning 7 rätt  56609 kr
     6 rätt   337 kr
     5 rätt    24 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  8 Harra 12 Echo  5 Milli 6 Polly 7 Istan 8 Whipp 5 Espri 
Strukna                    1             
Streckproc 4%    2%    33%   37%   20%   57%   20%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
223 PAJ 3.85 4R               -108=  -108  -5069 3.51
274 DL  3.85 4R               -128=  -128  +6271 4.07
275 UHR 3.85 5R            8*24 -100=   +92  -35902 3.71
296 DN  4.57 3R               -96=   -96  +2124 3.59
297 EXP 4.14 5R            3*24 -105=   -33  -8704 3.95
298 AB  3.42 5R            2*24 -80=   -32  -19875 3.93

Tidningars stora system
 48 SS1 3.28 4R               -660=  -660  -16783 3.77
 48 SS2 4.42 4R               -540=  -540  -14337 3.93
 48 SS3 3.28 4R              -1188=  -1188  -24089 4.02
223 PAJ 3.85 5R            2*24 -864=  -816  +8841 3.51
274 DL  3.85 5R            6*24 -648=  -504  +77265 4.07
275 UHR 3.85 5R            8*24 -600=  -408 -134143 3.71
285 LaLi 3.57 5R            2*24 -432=  -384  -97918 4.09
296 DN  4.57 3R              -1152=  -1152 -142332 3.59
297 EXP 4.14 5R            6*24 -525=  -381 -195592 3.95
298 AB  3.42 5R            6*24-1728=  -1584 -305984 3.93
299 TIL 5.28 4R              -1440=  -1440 -326118 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se