Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2019-10-12

Utdelning 7 rätt    0 kr
     6 rätt  259873 kr
     5 rätt   4990 kr
Omsättning  80 miljoner kr

RättRad  6 Kenne 2 Andre 3 Bonni 5 Get R 3 Globa 3 Maggi 11 Milli 
Strukna  7                               
Streckproc 22%   24%   1%    3%    0%    4%    15%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
219 PAJ 5.28 2R               -96=   -96  -4682 3.51
270 DL  5.85 1R               -144=  -144  +6791 4.07
292 DN  5.00 2R               -72=   -72  +2620 3.59
293 EXP 6.00 2R               -96=   -96  -8359 3.96
294 AB  4.71 2R               -144=  -144  -19667 3.94

Tidningars stora system
 44 SS1 5.14 4R               -504=  -504  -13933 3.82
 44 SS2 5.14 3R               -864=  -864  -18573 3.96
 44 SS3 5.57 3R               -864=  -864  -21295 4.08
219 PAJ 5.28 3R               -768=  -768  +11943 3.51
270 DL  5.85 2R               -625=  -625  +79623 4.07
281 LaLi 4.85 3R               -432=  -432  -96114 4.09
292 DN  5.00 2R              -1152=  -1152 -138436 3.59
293 EXP 6.00 2R               -960=  -960 -192475 3.96
294 AB  4.71 2R              -1728=  -1728 -300628 3.94
295 TIL 5.28 3R              -1440=  -1440 -320698 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se