Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång SkellefteÃ¥ 2019-10-05

Utdelning 7 rätt  21313 kr
     6 rätt   242 kr
     5 rätt    28 kr
Omsättning  78 miljoner kr

RättRad  8 Giant 15 Walki 5 Vixus 2 Gossi 1 Eder 12 Mr Go 1 Macel 
Strukna  9             5         2         
Streckproc 57%   12%   18%   10%   15%   6%    55%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
218 PAJ 3.71 4R               -96=   -96  -4586 3.50
269 DL  3.71 4R               -144=  -144  +6935 4.06
272 UHR 3.71 4R               -250=  -250  -35850 3.71
291 DN  3.00 5R            3*28 -90=   -6  +2692 3.58
292 EXP 3.42 4R               -84=   -84  -8263 3.95
293 AB  2.57 5R            1*28 -160=  -132  -19523 3.94

Tidningars stora system
 43 SS1 4.42 5R            6*28 -378=  -210  -13429 3.79
 43 SS2 5.14 4R               -819=  -819  -17709 3.93
 43 SS3 5.71 4R               -702=  -702  -20431 4.04
218 PAJ 3.71 5R            1*28 -720=  -692  +12711 3.50
269 DL  3.71 5R            15*28 -600=  -180  +80248 4.06
272 UHR 3.71 5R            4*28-1500=  -1388 -132493 3.71
280 LaLi 4.57 3R               -432=  -432  -95682 4.09
291 DN  3.00 7R  21313+  16*242+ 101*28 -600= +27413 -137284 3.58
292 EXP 3.42 4R              -1008=  -1008 -191515 3.95
293 AB  2.57 6R       1*242+  22*28-1920=  -1062 -298900 3.94
294 TIL 4.00 5R            16*28-1440=  -992 -319258 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se