Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2019-09-21

Utdelning 7 rätt  90241 kr
     6 rätt  24933 kr
     5 rätt   566 kr
Omsättning  96 miljoner kr

RättRad  3 Marce 7 Ibra 12 Smevi 5 Odd H 9 Dexte 2 Bossy 5 Ragaz 
Strukna  8                  2             
Streckproc 36%   4%    1%    73%   20%   6%    1%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
216 PAJ 5.14 4R               -96=   -96  -4378 3.50
268 DL  4.14 3R               -144=  -144  +7079 4.06
270 UHR 5.85 3R               -288=  -288  -35480 3.71
289 DN  6.14 3R               -125=  -125  +2794 3.59
290 EXP 5.71 3R               -120=  -120  -8104 3.95
291 AB  5.42 3R               -150=  -150  -19241 3.95

Tidningars stora system
 41 SS1 4.71 4R               -660=  -660  -13471 3.81
 41 SS2 4.71 5R            1*566-1056=  -490  -16514 3.90
 41 SS3 4.85 4R               -384=  -384  -19309 3.97
216 PAJ 5.14 4R               -768=  -768  +14123 3.50
268 DL  4.14 4R               -648=  -648  +80428 4.06
270 UHR 5.85 3R              -1152=  -1152 -130385 3.71
278 LaLi 5.00 3R               -480=  -480  -94850 4.08
289 DN  6.14 3R               -938=  -937 -163833 3.59
290 EXP 5.71 3R               -960=  -960 -190594 3.95
291 AB  5.42 4R              -1680=  -1680 -296788 3.95
292 TIL 5.85 3R              -1440=  -1440 -317132 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se