Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bollnäs 2019-09-14

Utdelning 7 rätt  19790 kr
     6 rätt   158 kr
     5 rätt    20 kr
Omsättning  79 miljoner kr

RättRad  3 Majes 12 Selma 10 Mellb 15 Don V 6 Marra 7 Nadal 5 Espri 
Strukna       2    2         7             
Streckproc 31%   2%    42%   15%   40%   19%   17%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
215 PAJ 4.28 4R               -96=   -96  -4282 3.49
267 DL  5.00 3R               -128=  -128  +7223 4.06
269 UHR 4.14 5R            1*20 -192=  -172  -35192 3.70
288 DN  3.28 4R               -90=   -90  +2919 3.58
289 EXP 3.71 3R               -96=   -96  -7984 3.95
290 AB  3.42 6R       1*158+  13*20 -216=  +202  -19091 3.94

Tidningars stora system
 40 SS1 2.42 6R       1*158+  21*20 -540=   +38  -12811 3.78
 40 SS2 4.00 5R            8*20 -480=  -320  -16024 3.88
 40 SS3 4.85 4R               -540=  -540  -18925 3.94
215 PAJ 4.28 4R               -864=  -864  +14891 3.49
267 DL  5.00 4R               -600=  -600  +81076 4.06
269 UHR 4.14 6R       1*158+  20*20-1344=  -786 -129233 3.70
277 LaLi 5.00 2R               -504=  -504  -94370 4.08
288 DN  3.28 5R            1*20 -720=  -700 -162895 3.58
289 EXP 3.71 4R               -960=  -960 -189634 3.95
290 AB  3.42 6R       1*158+  20*20-2268=  -1710 -295108 3.94
291 TIL 4.14 6R       1*158+  22*20-1440=  -842 -315692 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se