Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solänget 2019-09-07

Utdelning 7 rätt  20789 kr
     6 rätt   186 kr
     5 rätt    22 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  1 Arras 1 Dixie 12 Istan 8 Husnâ 7 From  3 Shock 3 Globa 
Strukna  11        1                      
Streckproc 25%   41%   41%   3%    16%   11%   36%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
214 PAJ 3.28 4R               -108=  -108  -4186 3.49
266 DL  3.85 4R               -144=  -144  +7351 4.06
268 UHR 3.71 4R               -150=  -150  -35020 3.70
287 DN  2.85 6R       1*186+  9*22 -72=  +312  +3009 3.58
288 EXP 3.71 5R            1*22 -90=   -68  -7888 3.95
289 AB  3.57 5R            2*22 -36=   +8  -19293 3.94

Tidningars stora system
 39 SS1 3.28 4R               -648=  -648  -12849 3.82
 39 SS2 3.14 4R               -504=  -504  -15704 3.88
 39 SS3 3.14 4R               -504=  -504  -18385 3.92
214 PAJ 3.28 5R            6*22 -864=  -732  +15755 3.49
266 DL  3.85 5R            7*22 -630=  -476  +81676 4.06
268 UHR 3.71 5R            12*22 -900=  -636 -128447 3.70
276 LaLi 3.71 4R               -432=  -432  -93866 4.08
287 DN  2.85 6R       1*186+  15*22 -480=   +36 -162195 3.58
288 EXP 3.71 5R            1*22 -900=  -878 -188674 3.95
289 AB  3.57 5R            20*22-1500=  -1060 -293398 3.94
290 TIL 4.00 4R              -1350=  -1350 -314850 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se