Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2019-08-24

Utdelning 7 rätt  864892 kr
     6 rätt   3441 kr
     5 rätt   207 kr
Omsättning  16 miljoner kr

RättRad  8 Guill 8 Bjâ–’ 8 Ural 8 Visa 12 Highs 5 All S 1 Ringo 
Strukna  4         6    5    7             
Streckproc 17%   2%    10%   27%   11%   4%    43%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
212 PAJ 5.42 3R               -144=  -144  -3983 3.49
264 DL  6.14 2R               -144=  -144  +7187 4.07
266 UHR 4.57 4R               -400=  -400  -34630 3.70
285 DN  3.14 5R            4*207 -90=  +738  +2745 3.58
286 EXP 4.57 3R               -108=  -108  -7766 3.95
287 AB  4.00 3R               -60=   -60  -19166 3.94

Tidningars stora system
 37 SS1 4.00 5R            1*207 -675=  -468  -12012 3.83
 37 SS2 4.00 5R            1*207 -608=  -400  -14570 3.87
 37 SS3 3.71 5R            1*207 -675=  -468  -17513 3.91
212 PAJ 5.42 3R               -756=  -756  +15604 3.49
264 DL  6.14 2R               -648=  -648  +82201 4.07
266 UHR 4.57 4R              -1600=  -1600 -126236 3.70
274 LaLi 4.85 4R               -540=  -540  -92984 4.08
285 DN  3.14 5R           12*207-1080=  +1404 -161682 3.58
286 EXP 4.57 3R               -864=  -864 -187471 3.95
287 AB  4.00 4R              -2160=  -2160 -291258 3.94
288 TIL 4.85 4R              -1200=  -1200 -313947 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se