Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Ã…by 2019-08-10

Utdelning 7 rätt   1012 kr
     6 rätt    0 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  4 Globa 3 Velte 2 Ragaz 9 Short 11 Tae K 8 Baron 9 Propu 
Strukna  8    4             8    7         
Streckproc 35%   62%   16%   28%   15%   21%   69%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
210 PAJ 1.57 7R  1012+   14*0+   0*0 -90=  +922  -3749 3.48
262 DL  2.00 7R  1012+   12*0+   0*0 -128=  +884  +7475 4.06
264 UHR 3.28 6R        4*0+  44*0 -180=  -180  -34050 3.70
283 DN  3.00 5R            18*0 -81=   -81  +2127 3.58
284 EXP 1.85 7R  1012+   11*0+   0*0 -90=  +922  -7613 3.95
285 AB  2.57 5R             8*0 -120=  -120  -19070 3.95

Tidningars stora system
 35 SS1 2.71 6R        1*0+  19*0 -720=  -720  -10914 3.84
 35 SS2 2.00 7R  1012+   19*0+  133*0 -720=  +292  -13552 3.90
 35 SS3 3.28 5R             7*0 -840=  -840  -16181 3.92
210 PAJ 1.57 7R  1012+   20*0+  141*0 -750=  +262  +17160 3.48
262 DL  2.00 7R  1012+   20*0+  149*0 -630=  +382  +83497 4.06
264 UHR 3.28 6R        4*0+  60*0 -900=  -900 -123736 3.70
272 LaLi 1.57 7R  1012+   16*0+  99*0 -540=  +472  -92066 4.08
283 DN  3.00 6R        6*0+  84*0 -972=  -972 -162366 3.58
284 EXP 1.85 7R  1012+   19*0+  136*0 -900=  +112 -185707 3.95
285 AB  2.57 6R        4*0+  68*0-1440=  -1440 -287298 3.95
286 TIL 3.71 6R        4*0+  68*0-1440=  -1440 -311311 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se