Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Rättvik 2019-08-03

Utdelning 7 rätt   5938 kr
     6 rätt    55 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  86 miljoner kr

RättRad  7 Milli 2 Deede 5 Sorbe 3 Zitor 9 Andre 4 Falco 6 Royal 
Strukna       9         10                 
Streckproc 33%   18%   74%   13%   11%   17%   39%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 77 RoNy 3.85 5R             1*0 -216=  -216  -6346 3.84
261 DL  3.71 4R               -128=  -128  +6591 4.07
263 UHR 2.71 6R        1*55+  16*0 -300=  -245  -33870 3.70
282 DN  4.85 4R               -80=   -80  +2208 3.58
283 EXP 2.85 4R               -80=   -80  -8535 3.96
284 AB  2.28 6R        1*55+  13*0 -144=   -89  -18950 3.95

Tidningars stora system
 34 SS1 2.57 6R        1*55+  22*0 -504=  -449  -10194 3.88
 34 SS2 1.71 6R        1*55+  26*0-1008=  -953  -13844 3.96
 34 SS3 1.85 6R        1*55+  17*0 -252=  -197  -15341 3.94
 77 RoNy 3.85 5R             1*0 -864=  -864  -33480 3.84
261 DL  3.71 5R             6*0 -576=  -576  +83115 4.07
263 UHR 2.71 6R        1*55+  19*0-1200=  -1145 -122836 3.70
271 LaLi 3.28 5R             4*0 -450=  -450  -92538 4.09
282 DN  4.85 4R               -960=  -960 -161394 3.58
283 EXP 2.85 6R        1*55+  20*0 -960=  -905 -185819 3.96
284 AB  2.28 6R        1*55+  22*0-1728=  -1673 -285858 3.95
285 TIL 4.00 5R             5*0-1440=  -1440 -309871 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se