Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Hagmyren 2019-07-27

Utdelning 7 rätt   729 kr
     6 rätt    18 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  72 miljoner kr

RättRad  7 Eldor 1 Bear  2 Globa 8 Lukas 4 Miss  9 Polic 4 Tale 
Strukna                         10        
Streckproc 31%   28%   58%   37%   14%   15%   48%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 76 RoNy 3.71 3R               -144=  -144  -6130 3.84
260 DL  6.57 1R               -81=   -81  +6719 4.07
281 DN  1.71 6R        1*18+  11*0 -90=   -72  +2288 3.58
282 EXP 1.57 7R   729+   11*18+   0*0 -72=  +855  -8455 3.96
283 AB  2.00 4R               -216=  -216  -18861 3.96

Tidningars stora system
 33 SS1 3.42 6R       10*18+  130*0 -720=  -540  -9745 3.92
 33 SS2 4.85 5R            50*0 -600=  -600  -12891 4.03
 33 SS3 5.00 4R               -300=  -300  -15144 4.00
 76 RoNy 3.71 5R             2*0 -720=  -720  -32616 3.84
260 DL  6.57 1R               -360=  -360  +83691 4.07
270 LaLi 4.00 4R               -360=  -360  -92088 4.09
281 DN  1.71 6R        1*18+  18*0 -840=  -822 -160434 3.58
282 EXP 1.57 7R   729+   18*18+  127*0 -900=  +153 -184914 3.96
283 AB  2.00 5R             1*0-5184=  -5184 -284185 3.96
284 TIL 3.42 5R             5*0-1470=  -1470 -308431 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se