Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Axevalla 2019-07-20

Utdelning 7 rätt  28880 kr
     6 rätt   257 kr
     5 rätt    30 kr
Omsättning  73 miljoner kr

RättRad  6 Grand 8 Emmyl 2 McGar 6 Callm 11 Ural 4 Milli 1 Marce 
Strukna  9    7    1         2             
Streckproc 18%   11%   5%    15%   33%   51%   27%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
209 PAJ 4.28 4R               -200=  -200  -4671 3.49
259 DL  3.57 4R               -144=  -144  +6800 4.06
262 UHR 3.42 4R               -250=  -250  -33625 3.70
280 DN  3.57 4R               -96=   -96  +2360 3.59
281 EXP 4.00 3R               -72=   -72  -9310 3.97
282 AB  3.00 3R                -4=   -4  -18645 3.96

Tidningars stora system
 32 SS1 4.71 3R               -490=  -490  -9205 3.93
 32 SS2 5.28 3R               -882=  -882  -12291 4.00
 32 SS3 3.14 5R            1*30 -630=  -600  -14844 3.97
209 PAJ 4.28 5R            2*30 -800=  -740  +16898 3.49
259 DL  3.57 6R       1*257+  18*30 -588=  +209  +84051 4.06
262 UHR 3.42 5R            5*30-1500=  -1350 -121691 3.70
269 LaLi 4.85 3R               -480=  -480  -91728 4.09
280 DN  3.57 5R            4*30 -960=  -840 -159612 3.59
281 EXP 4.00 4R              -1080=  -1080 -185067 3.97
282 AB  3.00 5R            7*30-2240=  -2030 -279001 3.96
283 TIL 4.42 4R              -1500=  -1500 -306961 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se