Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Halmstad 2019-07-06

Utdelning 7 rätt  586719 kr
     6 rätt   2550 kr
     5 rätt   176 kr
Omsättning  90 miljoner kr

RättRad  8 Royal 7 Eppur 6 Cyber 7 Fanta 9 Coman 2 Zeta  6 Pasto 
Strukna  3    3    5    12    5    7    2    
Streckproc 12%   4%    56%   4%    5%    28%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
208 PAJ 4.14 3R               -120=  -120  -4471 3.49
257 DL  3.57 4R               -128=  -128  +7072 4.06
278 DN  6.42 2R               -135=  -135  +2600 3.58
279 EXP 4.14 3R               -113=  -112  -9133 3.97
280 AB  5.85 1R               -162=  -162  -18601 3.97

Tidningars stora system
 30 SS1 6.00 3R               -576=  -576  -8215 3.87
 30 SS2 6.00 3R               -704=  -704  -10971 3.93
 30 SS3 6.00 3R               -792=  -792  -13544 3.95
208 PAJ 4.14 4R               -720=  -720  +17638 3.49
257 DL  3.57 6R       1*2550+ 20*176 -630=  +5440  +84472 4.06
267 LaLi 4.28 4R               -600=  -600  -90816 4.09
278 DN  6.42 2R               -630=  -630 -157908 3.58
279 EXP 4.14 5R            3*176-1125=  -597 -183324 3.97
280 AB  5.85 3R              -1800=  -1800 -276531 3.97
281 TIL 5.00 4R              -1440=  -1440 -304769 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se