Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Eskilstuna 2019-06-29

Utdelning 7 rätt   1257 kr
     6 rätt    28 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  75 miljoner kr

RättRad  3 Eelis 5 Falco 3 Masca 10 Explo 9 Zalie 10 Aetos 5 Bucks 
Strukna                    1    9         
Streckproc 58%   13%   24%   13%   55%   26%   27%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
207 PAJ 2.42 6R        1*28+  12*0 -120=   -92  -4351 3.49
256 DL  2.42 6R        1*28+  12*0 -128=  -100  +7200 4.06
260 UHR 2.57 7R  1257+   16*28+   0*0 -280=  +1425  -33252 3.71
277 DN  2.71 3R               -168=  -168  +2735 3.57
278 EXP 2.00 6R        1*28+  10*0 -68=   -39  -9020 3.97
279 AB  2.71 6R        1*28+  16*0 -160=  -132  -18439 3.96

Tidningars stora system
 29 SS1 2.42 6R        1*28+  20*0 -320=  -292  -7639 3.79
 29 SS2 3.28 6R        1*28+  22*0 -400=  -372  -10267 3.86
 29 SS3 2.28 6R        1*28+  26*0 -800=  -772  -12752 3.88
207 PAJ 2.42 6R        1*28+  17*0 -750=  -722  +18358 3.49
256 DL  2.42 6R        1*28+  20*0 -648=  -620  +79032 4.06
260 UHR 2.57 7R  1257+   19*28+  141*0-1120=  +669 -124717 3.71
266 LaLi 4.57 2R               -450=  -450  -90216 4.09
277 DN  2.71 4R               -756=  -756 -157278 3.57
278 EXP 2.00 7R  1257+   16*28+  105*0-1080=  +625 -182727 3.97
279 AB  2.71 6R        1*28+  24*0-1440=  -1412 -274731 3.96
280 TIL 3.71 6R        1*28+  22*0-1440=  -1412 -303329 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se