Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2019-06-23

Utdelning 7 rätt  868777 kr
     6 rätt   3930 kr
     5 rätt   204 kr
Omsättning  71 miljoner kr

RättRad  1 Sevil 1 Copac 2 Slide 9 Velte 5 Parti 9 Flash 2 Shado 
Strukna       12                 6         
Streckproc 16%   23%   3%    48%   3%    5%    25%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
206 PAJ 3.28 3R               -96=   -96  -4259 3.49
255 DL  3.00 4R               -128=  -128  +7300 4.07
277 EXP 4.57 3R               -200=  -200  -8981 3.98
278 AB  4.57 3R               -54=   -54  -18307 3.96

Tidningars stora system
 28 SS1 4.14 4R               -630=  -630  -7347 3.84
 28 SS2 4.14 5R            1*204 -735=  -531  -9895 3.88
 28 SS3 3.85 4R               -735=  -735  -11980 3.93
206 PAJ 3.28 3R               -720=  -720  +19080 3.49
255 DL  3.00 5R            2*204 -576=  -168  +79652 4.07
265 LaLi 3.28 5R            4*204 -600=  +216  -89766 4.09
277 EXP 4.57 3R              -1000=  -1000 -183352 3.98
278 AB  4.57 4R              -1260=  -1260 -273319 3.96
279 TIL 4.00 4R              -1500=  -1500 -301917 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se