Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2019-06-01

Utdelning 7 rätt  67415 kr
     6 rätt   565 kr
     5 rätt    50 kr
Omsättning  77 miljoner kr

RättRad  3 Thrus 8 Sands 2 Grand 1 Digit 8 Mack  5 Racin 3 Secre 
Strukna       10                 12    7    
Streckproc 60%   18%   2%    29%   18%   18%   7%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
204 PAJ 3.42 4R               -113=  -112  -4124 3.49
252 DL  4.14 3R               -122=  -121  +7116 4.08
257 UHR 4.00 5R            1*50 -180=  -130  -34296 3.71
274 DN  5.28 3R               -90=   -90  +3041 3.57
274 EXP 5.85 2R               -96=   -96  -8631 3.97
275 AB  3.57 4R               -360=  -360  -18126 3.96

Tidningars stora system
 25 SS1 5.57 3R               -770=  -770  -5331 3.73
 25 SS2 5.00 3R               -560=  -560  -8921 3.88
 25 SS3 4.42 4R               -800=  -800  -10020 3.89
204 PAJ 3.42 5R            3*50 -750=  -600  +19910 3.49
252 DL  4.14 5R            5*50 -563=  -312  +80314 4.08
257 UHR 4.00 5R            5*50 -900=  -650 -124124 3.71
262 LaLi 5.42 2R               -480=  -480  -89019 4.10
274 DN  5.28 3R               -900=  -900 -154848 3.57
274 EXP 5.85 3R               -960=  -960 -180390 3.97
275 AB  3.57 5R            6*50-3600=  -3300 -270521 3.96
277 TIL 4.57 4R              -1470=  -1470 -299842 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se