Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Gävle 2019-05-18

Utdelning 7 rätt  88432 kr
     6 rätt   846 kr
     5 rätt    88 kr
Omsättning  76 miljoner kr

RättRad  9 Stepp 5 Sanda 11 Guli  7 Falco 6 Bizzi 1 Sorbe 2 Donne 
Strukna  11                 8             
Streckproc 13%   11%   12%   31%   16%   30%   7%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
202 PAJ 4.42 2R               -108=  -108  -3904 3.48
250 DL  4.57 3R               -128=  -128  +7366 4.07
255 UHR 2.42 4R               -180=  -180  -33950 3.70
272 DN  4.14 3R               -105=  -105  +3239 3.56
272 EXP 2.85 2R               -108=  -108  -8413 3.95
273 AB  3.28 4R               -63=   -63  -17676 3.96

Tidningars stora system
 23 SS1 4.57 4R               -810=  -810  -4638 3.61
 23 SS2 4.42 4R               -630=  -630  -7701 3.74
 23 SS3 4.71 4R               -630=  -630  -8296 3.79
202 PAJ 4.42 4R               -864=  -864  +21410 3.48
250 DL  4.57 3R               -648=  -648  +81257 4.07
255 UHR 2.42 5R            1*88 -720=  -632 -121746 3.70
260 LaLi 5.42 3R               -540=  -540  -87939 4.09
272 DN  4.14 3R               -945=  -945 -152823 3.56
272 EXP 2.85 4R               -810=  -810 -178422 3.95
273 AB  3.28 5R            1*88-1701=  -1613 -265836 3.96
275 TIL 4.85 4R              -1440=  -1440 -296872 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se