Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Örebro 2019-05-04

Utdelning 7 rätt   9358 kr
     6 rätt    72 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning 100 miljoner kr

RättRad  7 Gideo 5 Ural 5 Dante 5 Sato 4 Shado 4 Globa 8 Mack 
Strukna  6         7    3             14    
Streckproc 16%   36%   17%   11%   49%   54%   8%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
200 PAJ 2.42 5R             4*0 -96=   -96  -3676 3.48
253 UHR 4.71 4R               -250=  -250  -33650 3.70
270 EXP 4.00 4R               -90=   -90  -8233 3.96
271 AB  3.00 4R               -36=   -36  -17664 3.96

Tidningars stora system
 21 SS1 3.14 5R             1*0 -630=  -630  -3350 3.56
 21 SS2 4.28 5R             1*0 -990=  -990  -6350 3.73
 21 SS3 3.85 5R             1*0 -770=  -770  -7125 3.74
200 PAJ 2.42 6R        4*72+  56*0 -768=  -480  +23061 3.48
253 UHR 4.71 4R              -1250=  -1250 -120630 3.70
258 LaLi 4.28 3R               -450=  -450  -87251 4.08
270 EXP 4.00 5R             3*0 -972=  -972 -176729 3.96
271 AB  3.00 6R        1*72+  33*0-1890=  -1818 -263334 3.96
273 TIL 3.14 6R        1*72+  22*0-1458=  -1386 -293992 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se