Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2019-04-21

Utdelning 7 rätt  241618 kr
     6 rätt   476 kr
     5 rätt    41 kr
Omsättning  90 miljoner kr

RättRad  9 Bizzi 11 Chapt 1 Maket 8 Mâ–’n 7 Head  8 Globa 3 Bucks 
Strukna       1    8             12        
Streckproc 12%   21%   16%   82%   1%    16%   21%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
198 PAJ 3.00 4R               -108=  -108  -3535 3.49
247 DL  4.42 4R               -144=  -144  +7394 4.07
251 UHR 2.85 4R               -72=   -72  -33271 3.70
268 EXP 2.85 4R               -72=   -72  -8063 3.96
269 AB  3.28 4R               -84=   -84  -17528 3.97
269 DN  4.42 3R               -75=   -75  +3524 3.56

Tidningars stora system
 19 SS1 4.57 5R            6*41 -600=  -354  -2071 3.59
 19 SS2 3.85 5R            6*41 -720=  -474  -4851 3.77
 19 SS3 3.57 6R       1*476+  17*41 -600=  +573  -5606 3.74
198 PAJ 3.00 5R            6*41 -810=  -564  +18344 3.49
247 DL  4.42 4R               -525=  -525  +82667 4.07
251 UHR 2.85 5R            1*41 -504=  -463 -118735 3.70
256 LaLi 2.85 5R            6*41 -540=  -294  -86297 4.09
268 EXP 2.85 5R            6*41-1080=  -834 -174981 3.96
269 AB  3.28 6R       1*476+  22*41-1890=  -512 -265950 3.97
269 DN  4.42 4R               -750=  -750 -150221 3.56
271 TIL 3.85 5R            6*41-1296=  -1050 -297316 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se