Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2019-03-30

Utdelning 7 rätt  24560 kr
     6 rätt   294 kr
     5 rätt    35 kr
Omsättning  84 miljoner kr

RättRad  8 Doubl 11 Magic 2 Perfe 14 Odess 6 Vlad  6 Milli 1 Velve 
Strukna                    12    8         
Streckproc 70%   10%   24%   5%    21%   21%   12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
195 PAJ 4.00 4R               -95=   -94  -3224 3.49
244 DL  4.28 4R               -128=  -128  +7794 4.07
248 UHR 3.57 5R            1*35 -200=  -165  -32689 3.70
265 EXP 4.57 3R               -72=   -72  -8702 3.96
266 AB  4.42 3R               -48=   -48  -17357 3.98
266 DN  3.57 4R               -96=   -96  +3788 3.56

Tidningars stora system
 16 SS1 2.14 5R            1*35 -936=  -901   -37 3.61
 16 SS2 3.42 3R               -728=  -728  -3615 3.88
 16 SS3 3.85 3R               -504=  -504  -4679 3.74
195 PAJ 4.00 5R            3*35 -788=  -682  +20335 3.49
244 DL  4.28 5R            6*35 -648=  -438  +84443 4.07
248 UHR 3.57 6R       1*294+  18*35-1000=   -76 -115614 3.70
253 LaLi 3.57 6R       6*294+  78*35 -720=  +3774  -85220 4.09
265 EXP 4.57 4R               -720=  -720 -173457 3.96
266 AB  4.42 4R               -864=  -864 -290113 3.98
266 DN  3.57 5R            48*35-1152=  +528 -148148 3.56
268 TIL 3.28 6R       1*294+  21*35-1500=  -471 -294170 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se