Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Momarken 2019-03-23

Utdelning 7 rätt  30554 kr
     6 rätt   224 kr
     5 rätt    23 kr
Omsättning  91 miljoner kr

RättRad  15 Jet V 1 Amazi 2 Globa 6 Roli  1 M.S.  6 Cokst 9 Ecu D 
Strukna  9    2         5                  
Streckproc 25%   8%    14%   58%   56%   3%    18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
194 PAJ 3.00 4R               -120=  -120  -3130 3.49
243 DL  3.57 4R               -128=  -128  +7922 4.07
247 UHR 4.85 3R               -300=  -300  -32524 3.70
264 EXP 4.57 3R               -54=   -54  -8630 3.96
265 AB  2.57 3R               -18=   -18  -17309 3.98
265 DN  4.00 2R               -81=   -81  +3884 3.56

Tidningars stora system
 15 SS1 3.57 4R               -750=  -750   +863 3.71
 15 SS2 2.57 5R            5*23 -525=  -410  -2887 3.91
 15 SS3 3.42 4R               -875=  -875  -4175 3.73
194 PAJ 3.00 5R            1*23 -735=  -712  +21017 3.49
243 DL  3.57 6R       1*224+  20*23 -630=   +54  +84881 4.07
247 UHR 4.85 3R              -1500=  -1500 -115538 3.70
252 LaLi 3.42 5R            5*23 -450=  -335  -88994 4.10
264 EXP 4.57 3R              -1125=  -1125 -172737 3.96
265 AB  2.57 4R              -1400=  -1400 -289249 3.98
265 DN  4.00 3R               -540=  -540 -148676 3.56
267 TIL 3.71 5R            3*23-1260=  -1191 -293699 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se