Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Mantorp 2019-03-16

Utdelning 7 rätt  882228 kr
     6 rätt   3776 kr
     5 rätt   112 kr
Omsättning  94 miljoner kr

RättRad  2 Harra 12 Blanc 3 Hands 6 Termi 11 Rushm 13 Havef 2 Eelis 
Strukna  3    3         12    12    1    12    
Streckproc 55%   12%   25%   30%   1%    1%    18%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
193 PAJ 4.00 5R            2*112 -120=  +104  -3010 3.49
242 DL  4.00 4R               -128=  -128  +8050 4.07
246 UHR 5.00 3R               -350=  -350  -32224 3.70
263 EXP 5.14 4R               -128=  -128  -8576 3.96
264 AB  3.71 4R               -70=   -70  -17291 3.98
264 DN  4.57 3R               -80=   -80  +3965 3.55

Tidningars stora system
 14 SS1 5.57 4R               -284=  -283  +1613 3.72
 14 SS2 5.00 5R            3*112-1134=  -798  -2477 4.01
 14 SS3 5.00 4R               -378=  -378  -3300 3.76
193 PAJ 4.00 5R            4*112 -720=  -272  +21729 3.49
242 DL  4.00 4R               -648=  -648  +84827 4.07
246 UHR 5.00 4R              -1750=  -1750 -114038 3.70
251 LaLi 4.57 4R               -450=  -450  -88659 4.10
263 EXP 5.14 4R              -1200=  -1200 -171612 3.96
264 AB  3.71 5R            4*112-1680=  -1232 -287849 3.98
264 DN  4.57 3R               -800=  -800 -148136 3.55
266 TIL 4.57 4R              -1470=  -1470 -292508 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se