Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Färjestad 2019-03-09

Utdelning 7 rätt  33310 kr
     6 rätt   4700 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  81 miljoner kr

RättRad  2 Perfe 13 South 5 On Tr 11 â–’dn 5 Tony  8 Weeke 3 Expen 
Strukna  10                               
Streckproc 45%   30%   59%   18%   21%   25%   6%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
192 PAJ 2.00 6R       2*4700+  18*0 -108=  +9292  -3114 3.49
240 DL  2.57 6R       4*4700+  36*0 -128= +18672  +8306 4.09
245 UHR 2.42 5R             1*0 -360=  -360  -31874 3.69
262 EXP 4.28 4R               -90=   -90  -8448 3.95
263 AB  3.57 5R             1*0 -108=  -108  -17221 3.98
263 DN  3.00 4R               -108=  -108  +4045 3.55

Tidningars stora system
 13 SS1 2.42 6R       1*4700+  23*0 -800=  +3900  +1897 3.57
 13 SS2 2.57 6R       1*4700+  23*0 -800=  +3900  -1679 3.94
 13 SS3 2.57 6R       1*4700+  21*0 -640=  +4060  -2922 3.66
192 PAJ 2.00 7R  33310+  18*4700+  125*0 -810= +117100  +22001 3.49
240 DL  2.57 7R  33310+  20*4700+  149*0 -630= +126680  +86123 4.09
245 UHR 2.42 6R       1*4700+  20*0-1440=  +3260 -112288 3.69
250 LaLi 2.71 5R             6*0 -540=  -540  -88209 4.10
262 EXP 4.28 5R             3*0-1008=  -1008 -170412 3.95
263 AB  3.57 6R       1*4700+  23*0-1620=  +3080 -286617 3.98
263 DN  3.00 5R            60*0-1080=  -1080 -147336 3.55
265 TIL 5.42 4R              -1440=  -1440 -291038 4.31
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se