Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Solvalla 2019-02-09

Utdelning 7 rätt  438677 kr
     6 rätt   2946 kr
     5 rätt   206 kr
Omsättning  83 miljoner kr

RättRad  10 Light 1 El Fi 14 Ritch 1 Arrag 11 Up No 8 Vince 2 Perfe 
Strukna  4    2         7             11    
Streckproc 7%    32%   18%   2%    3%    18%   29%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
 72 RoNy 4.71 4R               -162=  -162  -5566 3.77
236 DL  5.42 3R               -128=  -128  -9966 4.09
241 UHR 6.14 2R               -300=  -300  -30956 3.70
258 EXP 4.85 3R               -90=   -90  -8181 3.96
259 AB  4.85 4R               -120=  -120  -16434 3.98
259 DN  4.14 4R               -60=   -60  +4401 3.55

Tidningars stora system
 9 SS1 3.42 4R               -504=  -504   -194 3.47
 9 SS2 3.42 5R            7*206 -378=  +1064  -3925 4.21
 9 SS3 3.71 4R              -1176=  -1176  -6247 3.58
 72 RoNy 4.71 4R               -729=  -729  -29856 3.77
236 DL  5.42 4R               -630=  -630  -38732 4.09
241 UHR 6.14 3R              -1500=  -1500 -113048 3.70
246 LaLi 5.00 4R               -540=  -540  -85989 4.09
258 EXP 4.85 4R              -1080=  -1080 -167203 3.96
259 AB  4.85 5R            1*206-2100=  -1894 -281632 3.98
259 DN  4.14 4R               -720=  -720 -144540 3.55
261 TIL 5.85 4R              -1400=  -1400 -285569 4.30
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se