Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Kalmar 2019-01-26

Utdelning 7 rätt  171776 kr
     6 rätt   3889 kr
     5 rätt   209 kr
Omsättning  82 miljoner kr

RättRad  11 Legen 4 Kiss  4 Speed 12 Ritz 12 Niras 8 The R 1 Globa 
Strukna                9         9    5    
Streckproc 4%    1%    16%   25%   4%    27%   42%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
189 PAJ 3.71 4R               -108=  -108  -12340 3.50
234 DL  4.28 3R               -144=  -144  -9710 4.08
239 UHR 4.14 2R               -135=  -135  -30512 3.69
256 EXP 5.28 3R               -108=  -108  -7971 3.95
257 AB  4.00 4R               -108=  -108  -16134 3.97
257 DN  3.85 3R               -100=  -100  +4551 3.54

Tidningars stora system
 7 SS1 3.14 5R            7*209-1050=  +413   +860 3.22
 7 SS2 5.28 2R               -350=  -350  -3751 4.13
 7 SS3 4.00 4R               -700=  -700  -4733 3.36
189 PAJ 3.71 4R               -720=  -720  -93961 3.50
234 DL  4.28 4R               -648=  -648  -37472 4.08
239 UHR 4.14 3R               -675=  -675 -110972 3.69
244 LaLi 5.42 3R               -504=  -504  -84969 4.08
256 EXP 5.28 3R               -864=  -864 -165223 3.95
257 AB  4.00 4R              -2205=  -2205 -278838 3.97
257 DN  3.85 3R               -800=  -800 -142920 3.54
259 TIL 4.71 4R              -1500=  -1500 -282819 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se