Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång BergsÃ¥ker 2019-01-05

Utdelning 7 rätt  667097 kr
     6 rätt   1977 kr
     5 rätt   108 kr
Omsättning  74 miljoner kr

RättRad  7 Excla 6 Isold 4 Zenit 15 Bellf 1 Pecor 1 Disco 11 Vince 
Strukna       4    3    6    3             
Streckproc 11%   8%    33%   25%   1%    49%   4%    

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
186 PAJ 5.00 2R               -108=  -108   -120 3.50
231 DL  3.85 4R               -128=  -128   -89 4.07
236 UHR 4.14 4R               -150=  -150  -30700 3.69
253 EXP 4.28 5R            5*108 -100=  +440  -7653 3.94
254 AB  3.85 3R               -36=   -36   -159 3.96
254 DN  3.85 3R               -48=   -48   +49 3.54

Tidningars stora system
 4 SS1 3.14 6R       1*1977+ 22*108 -480=  +3873   +14 3.28
 4 SS2 4.42 5R            1*108 -720=  -612  -2165 3.95
 4 SS3 3.42 5R            1*108 -576=  -468  -2826 3.24
186 PAJ 5.00 2R               -750=  -750  -91817 3.50
231 DL  3.85 5R            6*108 -648=    0   -316 4.07
236 UHR 4.14 5R            6*108 -900=  -252 -109699 3.69
253 EXP 4.28 5R            5*108-1050=  -510 -162319 3.94
254 AB  3.85 5R            2*108-1296=  -1080  -2730 3.96
254 DN  3.85 4R               -480=  -480 -140512 3.54
256 TIL 5.57 4R              -1440=  -1440  -2784 4.29
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se