Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Åby 2018-12-15

Utdelning 7 rätt  11941 kr
     6 rätt    89 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  4 Gigan 6 Vikin 1 Nadal 4 Velte 8 Stone 5 Marti 2 Tuxed 
Strukna                         8    7    
Streckproc 7%    7%    79%   23%   28%   27%   22%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
183 PAJ 2.57 4R               -96=   -96   -117 3.50
228 DL  2.14 5R             3*0 -144=  -144   -85 4.07
233 UHR 4.42 4R               -250=  -250  -30170 3.69
250 EXP 3.00 3R               -95=   -94   -78 3.94
251 AB  3.28 5R             1*0 -120=  -120   -154 3.94
251 DN  3.00 4R               -150=  -150   +53 3.53

Tidningars stora system
 1 SS1 3.42 4R               -750=  -750    -7 3.42
 1 SS2 4.14 4R               -600=  -600    -6 4.14
 1 SS3 3.28 4R               -600=  -600    -6 3.28
183 PAJ 2.57 5R            12*0 -864=  -864  -91140 3.50
228 DL  2.14 6R        1*89+  20*0 -576=  -487   -304 4.07
233 UHR 4.42 5R             5*0-1250=  -1250 -107027 3.69
240 LaLi 4.57 4R               -504=  -504  -83097 4.07
250 EXP 3.00 5R             3*0 -945=  -945 -159856 3.94
251 AB  3.28 5R             6*0-1440=  -1440  -2685 3.94
251 DN  3.00 5R            12*0-1440=  -1440 -137496 3.53
253 TIL 4.14 5R             4*0-1500=  -1500  -2741 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se