Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Bergsåker 2018-12-08

Utdelning 7 rätt  45755 kr
     6 rätt    93 kr
     5 rätt    0 kr
Omsättning  93 miljoner kr

RättRad  11 Impor 6 Budet 3 Zenit 12 Månpr 2 Yrr < 3 Livin 4 Magni 
Strukna                                  
Streckproc 13%   20%   72%   79%   26%   1%    12%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
182 PAJ 4.57 4R               -120=  -120   -116 3.50
226 DL  3.42 5R             8*0 -144=  -144   -82 4.07
232 UHR 3.57 5R             4*0 -280=  -280  -29920 3.68
249 EXP 4.28 4R               -90=   -90  -7781 3.95
250 AB  4.00 5R             3*0 -81=   -81   -153 3.94
250 DN  3.14 5R            12*0 -144=  -144   +54 3.54

Tidningars stora system
182 PAJ 4.57 4R               -720=  -720  -90276 3.50
226 DL  3.42 5R            12*0 -648=  -648   -293 4.07
232 UHR 3.57 6R        4*93+  68*0-1400=  -1028 -105777 3.68
239 LaLi 4.71 3R               -480=  -480  -82593 4.06
249 EXP 4.28 4R               -960=  -960 -158911 3.95
250 AB  4.00 5R            21*0-2268=  -2268  -2670 3.94
250 DN  3.14 5R            48*0-1152=  -1152 -136056 3.54
252 TIL 3.85 5R            40*0-1440=  -1440  -2726 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se