Statistik över V75-system

Hem
Om V75.net
Alla V75-omgångar
Stora system
Lilla system
Totaler
           Utvärdering V75-omgång Romme 2018-11-03

Utdelning 7 rätt 9583405 kr
     6 rätt   7255 kr
     5 rätt   236 kr
Omsättning 111 miljoner kr

RättRad  2 Xanth 9 Roher 7 Heavy 12 Sipps 10 Radag 9 Speed 13    
Strukna  9         6                  3    
Streckproc 44%   7%    63%   1%    1%    6%    25%   

Tidningars små system Utd7+Ant6*Utd6+Ant5*Utd5-Insats=Netto  Ackum Snitt
177 PAJ 5.00 3R               -108=  -108   -112 3.49
222 DL  4.71 4R               -144=  -144   -76 4.07
244 EXP 5.71 2R               -96=   -96  -7315 3.94
245 AB  5.28 2R               -72=   -72   -148 3.92
245 DN  4.71 3R               -180=  -180   +62 3.54

Tidningars stora system
177 PAJ 5.00 3R               -720=  -720  -86574 3.49
222 DL  4.71 4R               -630=  -630   -267 4.07
234 LaLi 4.85 3R               -384=  -384  -80232 4.06
244 EXP 5.71 3R               -960=  -960 -154363 3.94
245 AB  5.28 4R              -2268=  -2268  -2613 3.92
245 DN  4.71 4R              -1080=  -1080 -130544 3.54
247 TIL 5.71 3R              -1400=  -1400  -2657 4.28
Hjälp Statistik 1992-09-12 - 1999-05-15. Per Ivarssons hemsida tel 070-54 29092 Mailadress: pi@leissner.se